GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 71/1996

23. kolovoza 1996.

1316

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-96-13-1-12/1

1317

Odluka o odlikovanju Redom Hrvatskog trolista broj 01-051-96-15-7/1

1318

Odluka o odlikovanju Redom Hrvatskog pletera broj 01-051-96-16-4/1

1319

Odluka o odlikovanju Redom Hrvatskog pletera broj 01-051-96-15-7/2

1320

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinske zahvalnosti broj 01-051-96-18-7/1

1321

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1322

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sudjelovanju osiguranih osoba u pokriću dijela troškova zdravstvene zaštite

1323

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnovicama, stopama, načinu obračuna i plaćanja sredstava za ostvarivanje prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

1324

Objava o brisanju iz Popisa pravnih osoba, radnji i stručnih službi koje imaju ovlast za kontrolu i održavanje vatrogasnih aparata