GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 81/1996

2. listopada 1996.

1398

Rezolucija

1399

Zakon o hrvatskom registru brodova

1400

Odluka o postavljenju dr. Ivice Tomića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvtaske u Republici Turskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Uzbekistan

1401

Odluka o raspuštanju općinskog vijeća općine Opuzen

1402

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1403

Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske kod Union Bank of Switzerland

1404

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države općini Vodnjan

1405

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mati Antoliću

1406

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Darku Laberu

1407

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Marijanu Markoviću i Željku Markoviću

1408

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Mladenu Hanževačkom

1409

Odluka o darovanju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države Ladislavu Deželiću

1410

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskih voda

1411

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu nadoknade plaće

1412

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o osnovici za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje za osiguranike koji primaju mirovinu i invalidninu isključivo od stranog nositelja osiguranja

1413

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižem iznosu osnovice za naplatu doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje osiguranika poljoprivrednika

1414

Odluka o dopuni Odluke o prodaji garaža u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

1415

Odluka o osnivanju i zadacima Nacionalnog odbora za izradbu Nacionalnog programa djelovanja za djecu u Republici Hrvatskoj

1416

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Opuzen

1417

Rješenje o imenovanju Križana Kere tajnikom Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

1418

Rješenje o razrješenju mr. Zlatka Dominikovića dužnosti ravnatelja Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

1419

Rješenje o imenovanju Miljenka Ernoića ravnateljem Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

1420

Rješenje o razrješenju Josipa Pankretića dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

1421

Rješenje o imenovanju mr. Zlatka Dominikovića članom Upravnog vijeća Hrvatskog stočarsko selekcijskog centra

1422

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju koprivničko-križevačku

1423

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju krapinsko-zagorsku

1424

Odluka o prijenosu u vlasništvo zemljišta (šume)

1425

Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za državne službenike u tijelima državne uprave ustrojenim za upravno područje visoke naobrazbe i znanosti

1426

Odluka o imenovanju zamjenika županijskih državnih odvjetnika

1427

Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Gradu Zagrebu

1428

Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Pločama i Općinskog suda u Rijeci

1429

Pravilnik o obliku, sadržaju i uporabi obrazaca platnog prometa

1430

Izmjena Naputka za provedbu Uredbe o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

1431

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u rujnu 1996. godine

1432

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u rujnu 1996. godine

1433

Ispravak Naredbe o određivanju proizvoda i usluga za koje se dostavljaju prijave cjenika odnosno tarifa