GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 5/1997

17. siječnja 1997.

66

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje Generalnog konzulata Republike Turske u Republici Hrvatskoj, sa sjedištem u Rijeci

67

Rješenje o imenovanju Marijana Križića zamjenikom ravnatelja Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži

68

Rješenje o imenovanju Tomislava Družaka predsjednikom Hrvatskog fonda za privatizaciju

69

Rješenje o razrješenju Petra Pašića dužnosti povjerenika Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik, Orlić i Civljane

70

Rješenje o imenovanju Zvonimira Puljića povjerenikom Vlade Republike Hrvatske za općine Kistanje, Ervenik i Orlić

71

Rješenje o imenovanju Cvitka Teskere povjerenikom Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljani

72

Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog odbora poduzeća ŻHrvatske cesteŽ

73

Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu, Zagreb

74

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Županiju Požeško-slavonsku

75

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Komisije za ratne zločine

76

Pravilnik o izobrazbi, ispitima i provjeri znanja za čuvara

77

Pravilnik o utvrđivanju opće zdravstvene i posebne sposobnosti zaštitara i privatnog detektiva

78

Pravilnik o zaštitarskoj iskaznici

79

Naredba o utvrđivanju mjesečnh iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. siječnja 1996. godine

80

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije primorsko-goranske

81

Naredba o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Županije ličko-senjske

82

Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-21/1997-1 od 14. siječnja 1997.

83

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-503/1993 od 4. prosinca 1996.