GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 103/1997

6. listopada 1997.

1594

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj: 01-051-97-13-1-9/1 od 25. rujna 1997.

1596

Odluka o odlikovanju Spomenicom domovinskog rata broj: 01-051-97-17-24/I od 25. rujna 1997.

1597

Odluka o raspuštanju Županijske skupštine Primorsko-goranske županije

1598

Odluka o produljenju roka za sklapanje Ugovora o kupoprodaji državnog stana, iz Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1599

Odluka o davanju u posjed nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske Obrtničkoj školi "Antun Horvat" u Đakovu

1600

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Primorsko-goranskoj županiji

1601

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju, obliku i načinu izdavanja dozvole instruktora vožnje

1602

Pravilnik o stručnoj spremi, ispitima i dozvolama za rad stručnog osoblja koje obavlja poslove od značaja za sigurnost zračne plovidbe

1603

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

1604

Odluka o osnovnim obilježjima prigodnog optjecajnog kovanog novca od 25 kuna "PRIMANJE REPUBLIKE HRVATSKE U ORGANIZACIJU UJEDINJENIH NARODA"

1605

Odluka o izdavanju numizmatičkih kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa s oznakom godine kovanja 1997.