GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 104/1997

8. listopada 1997.

1606

Zakon o konvalidaciji

1607

Zakon o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1608

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o područjima i sjedištima sudova

1609

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskim državnim nagradama za znanost

1610

Rješenje o imenovanju mr. Krune Kovačevića pomoćnikom ministra gospodarstva

1611

Rješenje o imenovanju zamjenika predsjednika Hrvatskog fonda za privatizaciju

1612

Rješenje o razrješenju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanacija banaka

1613

Rješenje o imenovanju člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanacija banaka

1614

Metodologija za uvođenje i vođenje jedinstvene evidencije i jedinstvenog registra prostornih jedinica

1615

Odluka o puštanju u opticaj prigodnog opticajnog kovanog novca od 25 kuna "Primanje Republike Hrvatske u Organizaciju ujedinjenih naroda"