GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 105/1997

9. listopada 1997.

1616

Zakon o knjižnicama

1617

Zakon o arhivskom gradivu i arhivima

1618

Naredba o o plovidbi teritorijalnim morem i unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

1619

Odluka o objavljivanju Međunarodnog računovodstvenog standarda 33, Zarade po dionici