GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 119/1997

7. studenoga 1997.

1759

Odluka o postavljenju dr. Svjetlana Berkovića izvanrednim i opunomoćenim veleposlanikom Republike Hrvatske u Državi Izraelu

1760

Odluka o imenovanju Krešimira Alerića generalnim konzulom Republike Hrvatske u Australiji

1761

Odluka o razrješenju mr. Marijana Kombola dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Pakistanu

1762

Odluka o potvrđivanju izbora Anice Horvat za županicu Osječko-baranjske županije

1763

Odluka o potvrđivanju izbora Marka Barišina za podžupana Osječko- -baranjske županije

1764

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Carinske tarife

1765

Odluka o prestanku važenja Odluke o produljenju roka iz članka 4. stavka 2. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

1766

Odluka o izmjeni Odluke o opsegu kontingenata za izvoz robe u 1997. godini

1767

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o zabrani uvoza šećera

1768

Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite

1769

Pravilnik o detektivskoj iskaznici

1770

Rješenje o određivanju pravne osobe za tiskanje predloška zaštitarske i detektivske iskaznice i o utvrđivanju cijene predloška zaštitarske i detektivske iskaznice

1771

Pravilnik o vrsti stručne spreme školskih nadzornika i viših školskih nadzornika i drugih stručnih osoba koje se ovlašćuju za stručno - pedagoški nadzor

1772

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-795/1994 od 3. listopada 1997.

1773

Ispravak Odluke o sanaciji određenih poduzeća

1774

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-638/1996.

1775

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-1037/1995., U-I-179/96., U-I-639/97., U-I-839/97., U-I-948/97.