GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 123/1997

19. studenoga 1997.

1793

Odluka o početku mirovanja zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničke dužnosti zamjenika zastupnika

1794

Odluka o razrješenju člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1795

Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1796

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1797

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1798

Odluka o razrješenju člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1799

Odluka o izboru člana Odbora za poljodjelstvo, selo i seljaštvo Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

1800

Odluka o o razrješenju Janka Vranyczany-Dobrinovića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

1801

Odluka o postavljenju dr. Željka Matića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Belgiji i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Velikom Vojvodstvu Luksemburg

1802

Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori

1803

Pravilnik o uvjetima za postupanje s otpadom

1804

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-31/1997 od 3. listopada 1997.

1805

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-VIII-818/1997 od 29. listopada 1997.