GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 132/1997

9. prosinca 1997.

1896

Odluka o dopuni Odluke o sanaciji određenih poduzeća

1897

Odluka o izmjeni Odluke o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije

1898

Naredba o najvećem iznosu zakupnine za jedinice zakupa u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite i lječilištima za 1998. godinu

1899

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o homologaciji vozila

1900

Naputak o izmjenama Naputka za provođenje postupka homologacije vozila

1901

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu Jadransko osiguranje iz Splita

1902

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu BINA-FINCOM iz Zagreba

1903

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu BINA-ISTRA iz Pule

1904

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom dioničkom društvu POŽEŠKA BANKA iz Požege

1905

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu NATIONAL d.d. iz Zagreba

1906

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu WALL STREET MANAGEMENT d.o.o. iz Zagreba

1907

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Jošku Miliši iz Zagreba

1908

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željki Kajkut iz Zagreba

1909

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Saši Deviću iz Vinkovaca

1910

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Davorinu Maričiću iz Čakovca

1911

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu ALPE JADRAN BANKA iz Splita

1912

Rješenje o odobrenju za poslovanje društva za upravljanje fondovima DALBAK INVEST d.o.o. iz Zagreba

1913

Rješenje Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske Ur. broj: 567-97-1 od 3. prosinca 1997.

1914

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-616/1995 od 26. studenoga 1997. godine

1915

Odluka o ispravku odluka o dodjeli odlikovanja broj: 01-051-97-21-7/1 od 27. studenoga 1997.

1916

Ispravak Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uređivanju šuma