GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 140/1997

29. prosinca 1997.

2003

Odluka o zadovoljavanju stambenih potreba dužnosnika i službenika u tijelima državne vlasti

2004

Uredba o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora

2005

Pravilnik o standardima i normativima prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja za 1998. godinu

2006

Odluka o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu

2007

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stomatološkim pomagalima

2008

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu

2009

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o sadržaju i obliku isprave kojom se dokazuje status osigurane osobe Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje

2010

Odluka o izmjeni Odluke o obustavi investicijskih ulaganja u zdravstvenim ustanovama uključenim u mrežu zdravstvene djelatnosti Republike Hrvatske

2011

Odluka o visini naknada za tehnički pregled i registraciju vozila i poslove koji su s tim povezani

2012

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-376/1996