GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1997

26. ožujka 1997.

455

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji

456

Uredba o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

457

Uredba o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama "Bljesak" i "Oluja" i područja istočne Hrvatske koja su u postupku mirne reintegracije

458

Uredba o provođenju rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije

459

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o Carinskoj tarifi

460

Odluka o davanju ovlasti tvrtki GRADNJA-PIRAMIDA d.o.o., Zagreb, za obavljanje poslova razminiranja

461

Odluka o davanju ovlasti tvrtki TNT 35, PROTUEKSPLOZIVNA ZAŠTITA, Čakovec, za obavljanje poslova razminiranja

462

Rješenje o razrješenju Ivana Tešije dužnosti člana Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

463

Rješenje o imenovanju Ivana Vrljića članom Uprave Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

464

Rješenje o razrješenju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete

465

Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Državne komisije za popis i procjenu ratne štete

466

Rješenje o imenovanju predsjednika, članova i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

467

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o razvrstavanju građevina, građevinskih dijelova i prostora u kategorije ugroženosti od požara

468

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

469

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

470

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

471

Odluka o imenovanju predsjednika općinskih sudova broj ID-56/1997

472

Odluka o imenovanju sudaca Općinskog suda u Kninu broj ID-54/1997

473

Odluka o imenovanju sudaca Županijskog suda u Vukovaru (u osnivanju) broj ID-55/1997

474

Odluka o imenovanju predsjednika prekršajnih sudova broj ID-57/1997

475

Odluka o imenovanju općinskih državnih odvjetnika broj ID-58/1997

476

Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-59/1997

477

Odluka o imenovanju zamjenika općinskih državnih odvjetnika broj ID-60/1997

478

Ispravak Zakona o izbornim jedinicama za izbor članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

479

Ispravak Državnog plana obrane od poplava