GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 36/1997

7. travnja 1997.

526

Uredba o mjerilima za stambeno zbrinjavanje HRVI Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja

527

Dopuna Obvezatne upute broj OŽ-IV o sudjelovanju predstavnika političkih stranaka u radu izbornih povjerenstava i biračkih odbora

528

Dopuna Obvezatne upute OLS-IV o promatračima i načinu promatranja rada tijela za provođenje izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave, odnosno jedinica lokalne uprave i samouprave

529

Priopćenje i upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-273/1997 i U-VII-290/1997. od 4. travnja 1997.

530

Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-274/1997. od 4. travnja 1997.

531

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-148/1996 od 2. travnja 1997.

532

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-218/1997 od 2. travnja 1997.