GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1997

11. travanj 1997.

543

Odluka o postavljenju Smiljana Šimca izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Francuskoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Alžirskoj Narodnoj Demokratskoj Republici

544

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju državnih povjerenstava za odlikovanja i priznanja

545

Odluka o sniženju carinskih stopa za određene robu

546

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova za ispitivanje i žigosanje predmeta od plemenitih kovina

547

Odluka o prestanku važenja Odluke o visini i načinu plaćanja naknada za pokriće troškova tipnog ispitivanja mjerila, pregleda etalona, uzoraka referentnih tvari i mjerila

548

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Statut "Fundacije Ivana Meštrovića"

549

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obrascima službenih iskaznica i posebnoj oznaci ovlaštenih službenih osoba Ministarstva unutarnjih poslova

550

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o službenim odorama djelatnika carinske službe Republike Hrvatske

551

Pravilnik o kalendaru rada osnovnih škola i o početku i završetku nastave te trajanju odmora učenika srednjih škola u školskoj godini 1997./98.

552

Pravilnik o radnom vremenu u zdravstvenim ustanovama

553

Pravilnik o osnovama financiranja znanstveno-istraživačkih instituta

554

Pravilnik o ustroju i načinu rada matičnih povjerenstava

555

Pravilnik o postupku podjele državnih nagrada za znanost

556

Minimalni uvjeti za izbor u znanstvena zvanja

557

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

558

Odluka o razrješenju mr. Bogomila Cote funkcije dužnosti glavnog direktora Zavoda za platni promet

559

Odluka o imenovanju Dinka Zidarevića za glavnog direktora Zavoda za platni promet

560

Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-318/1997 od 10. travnja 1997. godine