GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1997

25. travnja 1997.

607
Odluka o ukidanju Republičkog fonda "Zrinski i Frankopani"
608
Pravilnik o Diplomatskoj akademiji i savjetničkom ispitu 
609
Popis pravnih osoba ovlaštenih za obavljanje superanaliza vina i drugih proizvoda od grožđa i vina 
610
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u ožujku 1997. 
611
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za radnike u travnju 1997. 
612
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u ožujku 1997. 
613
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za korisnike koji su mirovinu ostvarili u republikama bivše SFRJ u travnju 1997.
614
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u ožujku 1997.
615
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za pripadnike bivše JNA u travnju 1997.
616
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu
617
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižeg mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za radnike
618
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. radnika
619
Odluka o utvrđivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za radnike
620
Odluka o utvrđivanju svote doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za pripadnike bivše JNA 
621
Odluka o naknadi za troškove smještaja i prehrane za vrijeme prekvalifikacije ili dokvalifikacije izvan mjesta prebivališta korisnika u godini 1997. 
622
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. 
623
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. 
624
Odluka o naknadi putnih troškova u svezi s ostvarivanjem prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i najvišoj svoti naknade selidbenih troškova za godinu 1997. 
625
Odluka o usklađivanju doplatka za djecu i cenzusa prihoda kao uvjeta za stjecanje prava na doplatak za djecu u godini 1997. 
626
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u ožujku 1997 
627
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za individualne poljoprivrednike u travnju 1997. 
628
Odluka o visini minimalne mirovine od 1. siječnja 1997.
629
Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. siječnja 1997.
630
Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997.
631
Odluka o određivanju osnovice za utvrđivanje novčane naknade za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. 
632
Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja individualnih poljoprivrednika od 1. siječnja 1997.
633
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997.
634
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao člana obitelji i o uvjetima prestanka prava na mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju, odnosno prihodima, u godini 1997.
635
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u ožujku 1997.
636
Odluka o isplati akontacije razlike mirovine za razdoblje od 1. veljače 1995. do 31. prosinca 1996. za samostalne privrednike u travnju 1997.
637
Odluka o utvrđivanju faktora korekcije za 1996. godinu.
638
Odluka o utvrđivanju granične svote najnižega mirovinskog primanja od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike 
639
Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike
640
Odluka o usklađivanju svota doplatka za pomoć i njegu od 1. siječnja 1997. za samostalne privrednike
641
Odluka o uvjetima pod kojima se smatra da je osiguranik uzdržavao članove obitelji kao i o uvjetima prestanka prava na obiteljsku mirovinu uslijed nastale promjene u imovnom stanju odnosno prihodima u godini 1997. 
642
Odluka o izmjeni Odluke o novčanoj naknadi udovici osiguranika koja nije stekla pravo na obiteljsku mirovinu 
643
Odluka o izmjeni Odluke o naknadi dijela troškova za smještaj djece ometene u psihičkom ili fizičkom razvoju u organizacijama internatskog tipa
644
Odluku o izmjeni Odluke o otpremnini bračnom drugu
645
Odluka o visini prihoda kućanstva korisnika mirovine o kojima ovisi stjecanje prava na zaštitni dodatak uz mirovinu u godini 1997. 
646
Objava o svoti prosječne jednoipolmjesečne i dvomjesečne plaće u Republici Hrvatskoj
647
Upozorenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-417/1997 od 23. travnja 1997.
648
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatskoje broj U-VII-381/1997 od 23. travnja 1997.
649
Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-372/1997 od 23. travnja 1997.