GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 47/1997

06. svibnja 1997.

672

Odluka o iskazivanju povjerenja članu Vlade Republike Hrvatske

673

Odluka o imenovanju predsjednika i članova odbora "Nagrade Vladimir Nazor"

674

Odluka o odlikovanju Luke Brajnovića, sveučilišnog profesora u mirovini Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

675

Odluka o odlikovanju Slavka Šestaka Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

676

Odluka o odlikovanju Leonida Konstantinoviča Kryštyna, zamjenika generalnog direktora "Novoshipa" Redom hrvatskog pletera

677

Odluka o odlikovanju Leonida Ivanoviča Loze, generalnog direktora i Predsjednika savjeta direktora kompanije "Novoship" Redom Danice hrvatske s likom Blaža Lorkovića

678

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-5/1 od 15. travnja 1997.

679

Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića broj 01-051-97-13-1-3/1 od 14. travnja 1997.

680

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za osobe s invaliditetom

681

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1997. godinu

682

Naredba o određivanju dana koji se smatra danom izvoza odnosno uvoza usluge

683

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava za kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede

684

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

685

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbe

686

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o identifikacijskom kodu putničke agencije

687

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom potvrđivanju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljiti pravne osobe ovlaštene za potvrđivanje tih proizvoda

688

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj Su-76/1997 od 5. svibnja 1997.

689

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-259/1992 od 16. travnja 1997.

690

Odluka Ustavog suda Republike Hrvatske broj U-III-62/1996 od 16. travnja 1997.

691

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u travnju 1997. godine u odnosu na ožujak 1997. godine

692

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u travnju 1997. godine