GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1997

14. srpnja 1997.

1255

Zakon o socijalnoj skrbi

1256

Zakon o stručno-pedagoškom nadzoru

1257

Zakon o Plovputu, Split

1258

Zakon o iznimnim mjerama kontrole cijena

1259

Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda

1260

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prosvjetnoj inspekciji

1261

Odluka o davanju koncesije na pomorsko dobro u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja obale za prihvat ugljena i sustava rashladne vode, luke posebne namjene - industrijske luke Plomin

1262

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jednici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1263

Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina