GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 32/1997

25. srpnja 1997.

1338

Uredba o standardima kakvoće tekućih naftnih goriva

1339

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1340

Odluka o utvrđivanju visine godišnjeg paušalnog iznosa boravišne pristojbe za korisnike stalnog veza u luci nautičkog turizma

1341

Odluka o zaduženosti određenih poduzeća

1342

Odluka o prestanku sanacije određenih poduzeća

1343

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Civljane

1344

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Jelenje

1345

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Lastovo

1346

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Orahovici

1347

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Pregradi

1348

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Tučepi

1349

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Vinodolskoj

1350

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Gradu Visu

1351

Rješenje o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske u Općini Viškovo

1352

Pravilnik o izvanrednom prijevozu

1353

Pravilnik o nadzoru osovinskog pritiska, ukupno dozvoljene mase i dimenzija vozila

1354

Pravilnik o sadržaju i načinu financijskog izvješćivanja za jedinice lokalne samouprave u kojima su nastale područne promjene

1355

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1356

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Mađarske i Rumunjske

1357

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske biljaka domaćina bakterijske paleži - Erwinia amylovora (Burill) Winslow et. al. iz Republike Makedonije, Bosne i Hercegovine i Savezne Republike Jugoslavije

1358

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

1359

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.

1360

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997.

1361

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997.

1362

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novča-nih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.

1363

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.

1364

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.

1365

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997.

1366

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. lipnja 1997.

1367

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. lipnja 1997.

1368

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. lipnja 1997.

1369

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.

1370

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.

1371

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. siječnja 1997.

1372

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. lipnja 1997.

1373

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. lipnja 1997.

1374

Odluka o usklađivanju naknada plaća u svezi s pravom na prekvalifikaciju ili dokvalifikaciju i naknada plaća u svezi s pravom na zaposlenje od 1. lipnja 1997.

1375

Odluka o osnovici za određivanje novčanih naknada za tjelesno oštećenje i usklađivanju novča-nih naknada za tjelesno oštećenje od 1. lipnja 1997.

1376

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. lipnja 1997.