GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 96/1997

16. rujna 1997.

1497

Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj

1498

Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj

1499

Odluka o razrješenju Sergeja Morsana dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kneževini Andori

1500

Odluka o razrješenju Željka Bošnjaka dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Helsinkiju, Republika Finska

1501

Odluka o razrješenju mr. Bože Prke dužnosti ministra financija

1502

Odluka o razrješenju mr. Nike Bulića dužnosti ministra turizma

1503

Odluka o imenovanju mr. Borislava Škegre, potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministrom financija

1504

Odluka o imenovanju Sergeja Morsana ministrom turizma

1505

Odluka o razrješenju mr. Frane Krnića dužnosti pomoćnika ministra vanjskih poslova

1506

Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o ustrojavanju županijskih ureda

1507

Uredba o osnivanju Javne ustanove "Park prirode Kopački rit"

1508

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A Zakona o carinskoj tarifi

1509

Rješenje o imenovanju Filka Ceznera pomoćnikom ministra prostornog uređenja, graditeljstva i stanovanja

1510

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb i Zagrebačku županiju

1511

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Zagreb

1512

Odluka o odobravanju dnevnog kredita za premošćivanje problema tekuće nelikvidnosti

1513

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Narodne banke Hrvatske

1514

Naredba o prestanku važenja Naredbe o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke

1515

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći mesnih proizvoda

1516

Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti aditiva za prehrambene proizvode

1517

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kvaliteti jaja i proizvoda od jaja

1518

Pravilnik o dopunama Pravilnika o kvaliteti riba, rakova, školjaka, morskih ježeva, žaba, kornjača, puževa i njihovih proizvoda