GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 6/1998

21. siječnja 1998.

68

Odluka o razrješenju Zlatka Stahuljaka dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

69

Odluka o razrješenju Zorana Pičuljana dužnosti tajnika državnog ministarstva i veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

70

Odluka o postavljenju Zorana Pičuljana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Češkoj Republici

71

Rješenje o imenovanju mr. Kristine Bubanko Žiger zamjenicom ravnatelja Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo

72

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova

73

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran

74

Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb

75

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

76

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb

77

Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Dubrava« Zagreb

78

Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb

79

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Zagreb

80

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice«, Zagreb

81

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Merkur«, Zagreb

82

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu lijekova

83

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za kontrolu imunobioloških preparata

84

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova

85

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za ortopediju Lovran

86

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za dječje bolesti Zagreb

87

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za plućne bolesti Jordanovac

88

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb

89

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice »Dubrava«, Zagreb

90

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za tumore, Zagreb

91

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo

92

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za transfuzijsku medicinu

93

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Upravnog vijeća Klinike za traumatologiju, Zagreb

94

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević«, Zagreb

95

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Osijek

96

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničke bolnice Split

97

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Kliničkog bolničkog centra Rijeka

98

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o visini naknade za koncesiju u javnim telekomunikacijama i načinu plaćanja

99

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naknadi za uporabu radijskih frekvencija i načinu plaćanja

100

Naputak za subvencioniranje domaćeg organiziranog turističkog prometa u 1998.

101

Naputak za subvencioniranje stranog organiziranog turističkog prometa u 1998.

102

Pravilnik o temeljnim zahtjevima za pivo i pivu slične proizvode

103

Odluka o izboru dopredsjednika Ustavnog suda Republike Hrvatske

104

Ispravak Naredbe o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba za 1998. godinu

105

Ispravak Priloga uz Odluku o obveznicima, visini i osnovici za plaćanje doprinosa Hrvatskoj obrtničkoj komori

106

Ispravak Dopune Pravilnika o dodjeli dionica bez naplate