GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 7/1998

23. siječnja 1998.

107

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-1 od 15. siječnja 1998.

108

Dodjela Povelje zahvalnosti Organizaciji ujedinjenih naroda

109

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti broj: 01-051-98-19-1/2-3 od 15. siječnja 1998.

110

Odluka o dodjeli Spomen medalje VUKOVAR broj: 01-051-98-22-1/1 od 15. siječnja 1998.

111

Odluka o odlikovanju redom Hrvatskog trolista broj: 01-012-98-1/2 od 8. siječnja 1998.

112

Odluka o odlikovanju medaljom "Oluja" broj: 01-012-98-3/2 od 8. siječnja 1998.

113

Uredba o izmjenama Uredbe o graničnim prijelazima u Republici Hrvatskoj

114

Pravilnik o uvjetima i načinu korištenja sredstava naknade koja se plaća zbog promjene namjene poljoprivrednog zemljišta

115

Pravilnik o ispitivanju mliječnosti uzgojno valjanih rasplodnih goveda, ovaca i koza

116

Pravilnik o evidenciji i obilježavanju pojasa pomorskog dobra

117

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-674/1997 od 14. siječnja 1998.

118

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-III-662/1997, U-III-672/1997 od 14. siječnja 1998.

119

Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-98-2/2 od 8. siječnja 1998.

120

Odluka o ispravcima odluka o dodjeli odlikovanja broj: 01-012-98-5/2 od 8. siječnja 1998.