GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 9/1998

27. siječnja 1998.

122

Uredba o najmu stanova u vlasništvu Republike Hrvatske na području hrvatskog Podunavlja

123

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997. i o najvišoj starosnoj i invalidskoj mirovini

124

Odluka o graničnoj svoti najnižeg mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.

125

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1997.

126

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.

127

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.

128

Odluka o usklađivanju mirovina, doplatka za pomoć i njegu i novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.

129

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje osobnim radom, samostalno, u obliku zanimanja obavljaju profesionalnu djelatnost i za osiguranike - vrhunske športaše koji amaterski obavljaju športske djelatnosti

130

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osiguranika zaposlenih u inozemstvu

131

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osiguranike koji su na području Republike Hrvatske zaposleni kod stranih i međunarodnih organizacija i ustanova, stranih konzularnih i diplomatskih predstavništava ili u osobnoj službi stranih državljana

132

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za produženo mirovinsko i invalidsko osiguranje

133

Odluka o osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za osiguranike na neplaćenom dopustu, pod suspenzijom, u istražnom zatvoru i na izdržavanju kazne zatvora

134

Odluka o osnovicama osiguranja koje se uzimaju za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za određivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja za osobe koje se nakon završene izobrazbe nalaze na obveznom praktičnom radu ili na dobrovoljnoj praksi

135

Odluka o stalnim svotama doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje osoba osiguranih u određenim okolnostima

136

Odluka o osnovicama za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja pomoraca na hrvatskim brodovima u međunarodnoj plovidbi pod hrvatskom zastavom

137

Odluka o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

138

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja osoba koje pružaju njegu i pomoć hrvatskim ratnim vojnim invalidima Domovinskog rata 100% I. skupine

139

Odluka o pokretanju postupka revizije poslova, odnosno radnih zadataka iz članka 3. i 4. Odluke o utvrđivanju poslova odnosno radnih zadataka na kojima se staž osiguranja računa s povećanim trajanjem

140

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997.

141

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja radi određivanja zaštitnog dodatka uz mirovinu od 1. prosinca 1997.

142

Odluka o visini minimalne mirovine od 1. prosinca 1997.

143

Odluka o određivanju zajamčene najniže svote koja se isplaćuje korisniku mirovine od 1. prosinca 1997.

144

Odluka o visini doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.

145

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.

146

Odluka o usklađivanju mirovina od 1. prosinca 1997.

147

Odluka o graničnoj svoti najnižega mirovinskog primanja od 1. prosinca 1997.

148

Odluka o usklađivanju novčanih naknada za tjelesno oštećenje od 1. prosinca 1997.

149

Odluka o usklađivanju doplatka za pomoć i njegu od 1. prosinca 1997.

150

Odluka o osnovicama osiguranja za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja samostalnih privrednika Hrvatske.