GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 107/1998

11. kolovoza 1998.

1468

Odluka o postavljenju Želimira Urbana za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Brazil

1469

Odluka o postavljenju dr. Ivana Ilića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Austriji

1470

Odluka o postavljenju mr. Nevena Jurice za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Norveškoj

1471

Odluka o postavljenju Benjamina Tolića za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

1472

Odluka o postavljenju Daniela Bučana za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

1473

Odluka o izmjeni Odluke o postavljenju dr. Marijana Šunjića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

1474

Odluka o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednice Nacionalnog odbora za ostvarivanje Programa uspostave povjerenja, ubrzanog povratka i normalizacije života na ratom stradalim područjima Republike Hrvatske

1475

Odluka o postavljenju mr. Željka Kuprešaka za veleposlanika u Ministarstvu vanjskih poslova Republike Hrvatske

1476

Odluka o davanju suglasnosti Hrvatskim željeznicama za inozemstvo zaduženje kreditom EUROFIMA u visini do 40 mil. CHF

1477

Pregled izdanih financijskih jamstava u 1998. godini (druga objava)

1478

Pregled izdanih činidbenih jamstava u 1998. godini (druga objava)

1479

Rješenje o određivanju Zavoda za hitnu i intenzivnu medicinu Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za internističku intenzivnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1480

Rješenje o određivanju Fonijatrijskog centra Klinike za bolesti uha, nosa i grla Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za fonijatriju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1481

Rješenje o određivanju Zavoda za hematologiju i onkologiju Klinike za pedijatriju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za dječju hematologiju i onkologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

1482

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Dragi Traljiću iz Splita

1483

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Darinki Povh iz Splita

1484

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Alenu Novakoviću iz Splita

1485

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Mirku Brozoviću iz Varaždina

1486

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Zvonimiru Kušćeru iz Kučan Marofa

1487

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Julijanu Tropši iz Varaždina

1488

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Silvani Božić iz Zagreba

1489

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Margareti Cikač iz Varaždina

1490

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Milici Putar iz Varaždina

1491

Rješenje o produljenju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ireni Lukinić iz Varaždina

1492

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova trgovačkom društvu NIT d.o.o. iz Splita

1493

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom trgovačkom društvu CENTAR BANKA d.d. Zagreb

1494

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju vrijednosnih papira javnom ponudom trgovačkom društvu AGROOBRTNIČKA BANKA d.d. Zagreb

1495

Odluka o dopuni Odluke o visini administrativnih pristojbi

1496

Ispravak Popisa elektrana, jedinični iznosi nadoknada, popis gradova i općina na čijem području su elektrane smještene (pročišćeni tekst)