GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 124/1998

23. rujna 1998.

1569

Odluka o postavljenju dr. Darka Bekića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Portugalskoj Republici

1570

Odluka o razrješenju Franje Antuna Blaževića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Boliviji

1571

Odluka o razrješenju Franje Antuna Blaževića dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Peru

1572

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Državi Izrael, sa sjedištem u Tel Avivu

1573

Pravilnik o dobroj praksi u prometu na veliko lijeka i medicinskoga proizvoda