GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 134/1998

14. listopada 1998.

1615

Odluka o kratkoročnom zaduženju Republike Hrvatske u iznosu od USD 50.000.000,00

1616

Pravilnik o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkom uredu turističke zajednice općine, grada, županije i glavnom uredu Hrvatske turističke zajednice

1617

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija

1618

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu "MONETA AGENCIJA VARAŽDINSKE BANKE" d.o.o. Varaždin

1619

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu MONETA VRIJEDNOSNI PAPIRI d.o.o. Varaždin

1620

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. d.o.o. Varaždin

1621

Rješenje o izdavanju dozvole za poslovanje vrijednosnim papirima trgovačkom društvu C.B.B. vrijednosnice d.o.o. Varaždin

1622

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju zamjenjivih obveznica privatnim izdanjem trgovačkom društvu KRAŠ d.d. Zagreb

1623

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Štedionici SONIC d.d. Zagreb

1624

Rješenje o odobrenju Naputka o nadzoru trgovine

1625

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-279/1998. od 9. listopada 1998. i Izdvojeno mišljenje