GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 14/1998

3. veljače 1998.

204

Odluka o potvrđivanju izbora Milivoja Brozine za župana Primorsko-goranske županije

205

Odluka o potvrđivanju izbora Teodora Antića i Luke Denone za podžupane Primorsko-goranske županije

206

Odluka o postavljenju mr. Frane Krnića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Kubi

207

Odluka o razrješenju Ilije Lukanovića dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Berlinu

208

Odluka o prestanku važenja Odluke o postupcima za ustroj i provedbu projekta sustava državne rzinice

209

Rješenje o razrješenju mr. Zorana Anušića položaja savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske

210

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog odbora Fonda za naknadu oduzete imovine

211

Rješenje o razrješenju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske za Požeško-slavonsku županiju

212

Rješenje o imenovanju predsjednika i dijela članova Komisije za ustanovljenje služnosti plodouživanja na poljoprivrednom zemljištu u vlansištvu Republike Hrvatske za požeško-slavonsku županiju

213

Naredba o prestanjku važenja Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz određenih regija Republike Češke

214

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Savezne Republike Njemačke - regija Mecklenburg-Vorpommern i Lower Saxony

215

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

216

Dopuna upute za provođenje Odluke o prikupljanju podataka o inozemnim izravnim i portfolio ulaganjima

217

Rješenje o odobrenju skraćenog prospekta o izdavanju vrijednosnih papira privatnim izdanjem dioničkom društvu ADRIA OSIGURANJE d.d. iz Pule

218

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-II-63/1998

219

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u siječnju 1998. godine