GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 149/1998

17. studenoga 1998.

1836

Odluka o prestanku zastupničkog mandata i početku obnašanja zastupničkog mandata zamjenika zastupnika

1837

Odluka o izboru člana Odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1838

Odluka o izboru člana Odbora za zakonodavstvo Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

1839

Odluka o zahtjevu za zaštitu protiv Odluke Državnog sudbenog vijeća od 7. listopada 1998.

1840

Odluka o postavljenju Tvrtka Andrije Mursala izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Južnoafričkoj Republici i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Mozambik

1841

Odluka o dopuni Odluke o produženju roka za naplatu izvoza robe i usluga iz članka 47. stavka 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata

1842

Odluka o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o kreditu za građenje državne ceste Solin-Klis

1843

Rješenje o imenovanju direktora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1844

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1845

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Direkcije za nadzor društava za osiguranje

1846

Rješenje o razrješenju člana i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1847

Rješenje o imenovanju člana i tajnice Povjerenstva za dodjelu koncesija za korištenje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske

1848

Rješenje o odobrenju prospekta o izdavanju dionica javnom ponudom Slatinskoj banci d.d. iz Slatine

1849

Rješenje o oduzimanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima Društvu za poslovanje vrijednosnim papirima "ANAPURNA" d.o.o. iz Zagreba

1850

Rješenje o davanju suglasnosti na Pravilnik o uvjetima za uvrštenje u kotaciju Tržišta Varaždinskog tržišta vrijednosnica d.d. za poslovanje uređenog javnog tržišta

1851

Obvezatne upute OLS II o redosljedu izbornih radnji tijekom rokova prema Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

1852

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske U-III-601/1996 od 2. studenoga 1998. godine