GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1998

6. veljače 1998.

220

Odluka o zatvaranju Generalnog konzulata Republike Hrvatske u Saveznoj Republici Njemačkoj, sa sjedištem u Berlinu

221

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Republike Hrvatske kojima upravlja Ministarstvo obrane

222

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o najnižoj osnovici za obračunavanje i plaćanje doprinosa i za ostvarivanje prava iz mirovinskog i invalidskog osiguranja i za plaćanje doprinosa za doplatak za djecu

223

Odluka o osnivanju Povjerenstva za utvrđivanje statusa hrvatskih branitelja djelatnicima Ministarstva pravosuđa iz sustava izvršenja sankcija

224

Naredba o zabrani uvoza u Republiku Hrvatsku i provoza preko teritorija Republike Hrvatske domaćih i divljih svinja i proizvoda podrijetlom od navedenih životinja iz Španjolske - regije Lerida, Segovia, Madrid i Toledo

225

Popis pravnih osoba kojima je izdana suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša

226

Izmjene i dopune Upute o upotrebi slovnih kratica i brojčanih oznaka za zemlje i novčane jedinice u platnom prometu s inozemstvom

227

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-608/1995 od 21. siječnja1998.

228

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-1093/1997 od 28. siječnja 1998.

229

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-119/1994 od 21. siječnja 1998.