GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 155/1998

3. prosinca 1998.

1904

Odluka o odlikovanju Njegove Ekselencije Constantinosa Stephanopoulosa, predsjednika Helenske Republike Veleredom kralja Tomislava s lentom i Velikom Danicom

1905

Odluka o odlikovanju broj 01-051-98-2-3/1 od 18. studenoga 1998.

1906

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Split

1907

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju nacionalnog povjerenika Republike Hrvatske i članova Hrvatskog nacionalnog odbora Svjetske izložbe EXPO 2000 u Hannoveru

1908

Pravilnik o dopuni Pravilnika o porezu na dohodak

1909

Pravilnik o proizvodnji, prodaji i obilježavanju genetskog materijala

1910

Pravilnik o službenoj iskaznici ovlaštene osobe u Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja

1911

Rješenje Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja Klasa: UP/I-030-02/98-01/42, od 6. listopada 1998.

1912

Ispravak Priopćenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-VII-833/1998