GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 162/1998

22. prosinca 1998.

1993

Obiteljski zakon

1994

Zakon o listi profesionalnih bolesti

1995

Zakon o listi tjelesnih oštećenja

1996

Zakon o najvišoj mirovini

1997

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim željeznicama

1998

Odluka o osnivanju istražnog povjerenstva za ispitivanje okolnosti nastanka plana "Lisica", utvrđivanje njegovih autora i njihovih motiva

1999

Odluka o razrješenju člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

2000

Odluka o izboru člana Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Zastupničkog doma Hrvatskoga državnog sabora

2001

Pravilnik o službenoj odori, oznakama zvanja i značkama službenika i namještenika lučkih kapetanija i Uprave za pomorstvo

2002

Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje hidrografskih djelatnosti

2003

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i zaštiti javnih cesta