GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 164/1998

28. prosinca 1998.

2016

Zakon o plaćanju doprinosa za mirovinsko osiguranje u 1999. godini

2017

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak

2018

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost

2019

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

2020

Zakon o izmjenama Zakona o političkim strankama

2021

Uredba o Uredu za rezidencijalne potrebe

2022

Uredba o Uredu za državnu imovinu

2023

Uredba o Uredu za odnose s javnošću

2024

Odluka o osnivanju Nacionalnog povjerenstva za promjenu klime

2025

Nacionalni plan traganja i spašavanja ljudskih života na moru

2026

Naredba o načinu uplaćivanja prihoda proračuna i izvanproračunskih fondova te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 1999. godini

2027

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obveznom označivanju životinja

2028

Ispravak Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o posebnom porezu na alkohol