GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 20/1998

17. veljače 1998.

234

Odluka o razrješenju dužnosti počasnog konzula Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

235

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja vlasnika, odnosno korisnika brodica na motorni pogon od odgovornosti za štete nanesene trećim osobama

236

Odluka o određivanju svota na koje se mora ugovoriti osiguranje putnika u javnom prometu od posljedica nesretnog slučaja

237

Odluka o utvrđivanju iznosa za naknadu štete po osnovi osiguranja od automobilske odgovornosti

238

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o sanaciji i restrukturiranju Riječke banke d.d., Rijeka

239

Odluka o davanju suglasnosti Vlade Republike Hrvatske za sklapanje Ugovora o kreditu za građenje državne ceste Solin-Klis

240

Rješenje o imenovanju ravnatelja Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu

241

Izmjene i dopune Sudskog poslovnika

242

Pravilnik o obrascima službene iskaznice vodopravnih inspektora

243

Rješenje radi ispravljanja nepravilnosti u poslovanju SUNCE INVESTA d.o.o. Zagreb

244

Rješenje o trajnoj zabrani objavljivanja promidžbenih materijala SUNCA INVEST d.o.o. Zagreb

245

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-349/1995 od 28. siječnja 1998.

246

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-870/1994 od 28. siječnja 1998.