GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 21/1998

18. veljače 1998.

247

Pravilnik o stalnim sudskim vještacima

248

Pravilnik o izobrazbi odraslih

249

Naredba o visini naknade za sigurnost plovidbe koju plaćaju strane jahte i brodice namijenjene razonodi ili športu

250

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije