GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 29/1998

4. ožujka 1998.

358

Pravilnik o odobravanju pomoći za uzdržavanje u obliku zajma, mjerila i obilježja stana potrebnog za zadovoljavanje osnovnih stambenih potreba samca ili obitelji i o odobravanju pomoći iz socijalne skrbi

359

Pravilnik o vježbeničkom stažu stručnih djelatnika u ustanovama socijalne skrbi

360

Odluka o proglašenju obalnog mamutovca (Sequola sempervirens (D. Don.) Endl.) spomenikom parkovne arhitekture

361

Odluka o proglašenju vrta zgrade u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 14, spomenikom parkovne arhitekture