GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 30/1998

5. ožujka 1998.

362

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o osposobljavanju kandidata za vozače vozila na motorni pogon

363

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i načinu olaganja vozačkog ispita

364

Pregled izdanih jamstava u 1997. godini