GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 37/1998

18. ožujka 1998.

460

Pravilnik o minimalnim tehničkim uvjetima za poslovne prostorije u kojima se obavlja trgovina i posredovanje u trgovini i uvjetima za prodaju robe izvan prostorija

461

Pravilnik o načinu vođenja evidencija o poljoprivrednom zemljištu

462

Rješenje Ministarstva poljoprivrede i šumarstva

463

Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području županije Splitsko-dalmatinske

464

Pravilnik o visini kredita koji se odobravaju iz Fonda za dugoročno financiranje stanogradnje uz potporu države

465

Odluka o proširenju primjene Kolektivnog ugovora o visini najniže plaće

466

Kolektivni ugovor o visini najniže plaće

467

Uputa o izmjenama i dopunama Upute za provođenje dijela programa statističkih istraživanja Republike Hrvatske koji se odnosi na plaće i materijalna prava zaposlenika u 1997. godini