GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 38/1998

19. ožujka 1998.

468

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati pravne i fizičke osobe koje obavljaju dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju kao mjeru za sprečavanje i suzbijanje zaraznih bolesti pučanstva

469

Pravilnik o načinu obavljanja obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije

470

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu DALBANK TRADE d.o.o. iz Zadra

471

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Marini Kovačević iz Zadra

472

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Sandri Hartl iz Zagreba

473

Rješenje o odobrenju za poslovanje društvu za upravljanje fondovima KAPITALINVESTU d.o.o. iz Pule

474

Rješenje o odobrenju za poslovanje društvu za upravljanje fondovima HRVATSKOM MIROVINSKOM INVESTICIJSKOM DRUŠTVU d.o.o. iz Zagreba