GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 40/1998

23. ožujka 1998.

494

Uredba o osnivanju Visokog gospodarskog učilišta u Križevcima

495

Odluka o dodjeli koncesije za zahvaćanje voda za potrebe javne vodoopskrbe Javnom poduzeću »Vodovod Hrvatsko primorje« Južni ogranak d.o.o., Senj

496

Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske u iznosu od ESP 15.000.000.000,00

497

Rješenje o imenovanju mr. Milene Klajner zamjenicom predstojnice Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

498

Rješenje o imenovanju Bahrije Sejfić pomoćnicom predstojnice Ureda za etničke i nacionalne zajednice ili manjine

499

Pravilnik o obavljanju detektivskih poslova

500

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

501

Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinu obavješćivanja potrošača o svojstvima proizvoda alkoholnih pića, duhana i duhanskih prerađevina koje se ne smatra reklamiranjem

502

Odluka o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti bankama nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke