GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 44/1998

31. ožujka 1998.

525

Odluka o osnivanju Konzulata Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj

526

Odluka o imenovanju Elice Brajnović De Leahy počasnim konzulom Republike Hrvatske u Kraljevini Španjolskoj

527

Odluka o potvrđivanju izbora dr. Ante Nosića podžupanom Splitsko-dalmatinske županije

528

Uredba o gospodarenju šumama oslobođenim akcijama »Bljesak« i »Oluja« i šumama »Područja hrvatskoga Podunavlja ranije pod upravom UN«

529

Uredba o provođenju rezolucija Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda u svezi sa sankcijama protiv Socijalističke Narodne Libijske Arapske Džamahirije

530

Uredba o roku za podnošenje zahtjeva za obnovu te popravak i opremanje obiteljskih kuća i stanova u hrvatskom Podunavlju

531

Uredba o dopunama Zakona o sanaciji određenih poduzeća

532

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o lovu

533

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o boravišnoj pristojbi

534

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj garancijskoj agenciji

535

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Velebit«

536

Uredba o osnivanju Javne ustanove »Park prirode Biokovo«

537

Uredba o osnivanju Zavoda za sjemenarstvo i rasadničarstvo

538

Odluka o zabrani uvoza živih svinja za klanje i svinjskog mesa

539

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Krmpote

540

Odluka o određivanju granice pomorskog dobra na dijelu k.o. Poljane i k.o. Veprinac

541

Odluka o zamjeni nekretnina između Republike Hrvatske i Grada Imotskog

542

Odluka o prodaji poslovnih prostora u vlasništvu Republike Hrvatske u zgradama namijenjenim stambenom zbrinjavanju hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i članova obitelji poginuloga, umrloga, zatočenoga ili nestaloga hrvatskog branitelja

543

Odluka o zabrani klanja podmlatka pojedinih vrsta stoke

544

Naredba o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

545

Odluka o visini novčane naknade za nezaposlenu osobu

546

Rješenje o određivanju Klinike za infektivne bolesti »Dr. Fran Mihaljević« Zagreb Referentnim centrom za AIDS Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

547

Rješenje o određivanju Klinike za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma »Vuk Vrhovac«, Zagreb Referentnim centrom za dijabetes Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

548

Rješenje o određivanju Kliničkog zavoda za laboratorijsku dijagnostiju Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za kliničku biokemiju i molekularnu dijagnostiku Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

549

Rješenje o određivanju Zavoda za gastroenterologiju Klinike za unutarnje bolesti Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za intervencijsku gastroenterologiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

550

Rješenje o određivanju Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice »Sestre milosrdnice« Zagreb Referentnim centrom za alkoholizam Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

551

Rješenje o određivanju Zavoda za endokrinologiju i metabolizam Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za metaboličke bolesti kostiju Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

552

Rješenje o određivanju Klinike za ženske bolesti i porode Kliničkog bolničkog centra Zagreb Referentnim centrom za perinatalnu medicinu Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske

553

Ispravak Uredbe o potraživanjima prema poduzećima i drugim pravnim osobama s područja Republike Hrvatske oslobođenim akcijama »Bljesak« i »Oluja« i područja istočne Hrvatske koja su integrirana u postupku mirne reintegracije

554

Ispravak Uredbe o uvjetima odobravanja kredita i zajmova određenih pravnih osoba

555

Ispravak Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-II-119/1994, broj Su-15/1998-26 od 23. ožujka 1998.