GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 45/1998

1. travnja 1998.

556

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o količinama pesticida, toksina, mikotoksina, metala i histamina i sličnih tvari koje se mogu nalaziti u namirnicama, te o drugim uvjetima u pogledu zdravstvene ispravnosti namirnica i predmeta opće uporabe