GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 46/1998

2. travnja 1998.

557

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o primjeni Zakona o posebnom porezu na pivo

558

Naredba o utvrđivanju mjesečnih iznosa osobne invalidnine i drugih mjesečnih novčanih primanja, osnovice za određivanje opskrbnine i cenzusa novčanih prihoda od 1. travnja 1998. godine

559

Odluka o izmjeni Odluke o davanju potpore poduzetnicima za korištenje usluga konzultanata, članova Hrvatske mreže konzultanata

560

Odluka o izmjeni i dopuni Poslovnika o radu Komisije za praćenje rada Hrvatske mreže konzultanata

561

Pravilnik o uvjetima za obavljanje vodočuvarskih poslova

562

Nomenklatura šumarskih proizvoda i usluga - NŠPU 98 s Metodološkim uputama za tromjesečne izvještaje šumarstva

563

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u ožujku 1998. godine

564

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u ožujku 1998. godine

565

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnovama za sklapanje ugovora sa zdravstvenim ustanovama i privatnim zdravstvenim djelatnicima za 1998. godinu

566

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu OPCIJA d.o.o. za poslovanje vrijednosnim papirima iz Zagreba

567

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Mariu Markoviću iz Zagreba