GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 71/1998

19. svibnja 1998.

855

Odluka o postavljenju Božidara Gagre izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kraljevini Maroko i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis

856

Odluka o odlikovanju Zvonka Špišića Redom hrvatskog pletera Spomenicom domovinske zahvalnosti

857

Odluka o promjeni svote carine po mjernoj jedinici pri uvozu pojedinih poljoprivrednih proizvoda iz Dodatka A

858

Odluka o prestanku važenja Odluke o zabrani uvoza živih svinja za klanje i svinjskog mesa

859

Odluka o prijenosu sredstava (nekretnine, pokretnine i materijalna prava) u vlasništvo Hrvatske kontrole zračne plovidbe, društvo s ograničenom odgovornošću

860

Rješenje o razrješenju Ivana Hodalića, položaja savjetnika potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske

861

Rješenje o razrješenju Mihajla Šoldre dužnosti člana Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova

862

Rješenje o imenovanju Andrije Bednjičkog članom Upravnog vijeća Hrvatskog registra brodova

863

Pravilnik o uvjetima, načinu i postupku davanja, produljivanja i oduzimanja odobrenja za rad veterinara (licence)

864

Odluka o izmjeni Odluke o uvjetima za odobrenje kratkoročnog kredita na osnovi zaloga vrijednosnih papira (lombardni krediti)

865

Rješenje o izdavanju odobrenja za poslovanje društvu za upravljanje fondovima HYPO INVEST d.d. iz Zagreba

866

Ispravak Pravilnika o držanju pčela

867

Ispravak Pravilnika o mjeriteljskim zahtjevima za utege nazivne mase od 1 mg do 50 kg

868

Ispravak rješenja Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-261/1996