GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 73/1998

22. svibnja 1998.

879

Odluka o imenovanju članova Vijeća za strateške odluke

880

Odluka o izmjeni sastava Vijeća obrane i nacionalne sigurnosti

881

Odluka o postavljenju Andrije Jakovčevića, izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Kanadi i za stalnog predstavnika Republike Hrvatske pri Međunarodnoj organizaciji za civilno zrakoplovstvo (ICAO)

882

Odluka o razrješenju Benjamina Tolića dužnosti generalnog konzula Republike Hrvatske u Švicarskoj Konfederaciji

883

Odluka o davanju suglasnosti na Statut Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«

884

Pravilnik o uvjetima i postupku zatvaranja javnih cesta

885

Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključaka i prilaza na javnu cestu

886

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

887

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

888

Odluka o načinu i uvjetima korištenja obvezne rezerve banaka i štedionica za održavanje njihove dnevne likvidnosti

889

Odluka o izmjeni Odluke o obveznoj rezervi banaka i štedionica

890

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o uvođenju depozita na inozemne financijske kredite, devizne depozite i izdane garancije