GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 78/1998

3. lipnja 1998.

1047

Uredba o opasnim tvarima u vodama

1048

Odluka o promjeni nazivlja i brojčanog označavanja robe za pojedine tarifne oznake u Carinskoj tarifi ("Narodne novine", br. 49/96 i 80/96)

1049

Rješenje o dopuni Rješenja o određivanju zdravstvenih organizacija za obavljanje zdravstvenih pregleda djelatnika i građana za držanje i nošenje oružja

1050

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o ribolovnim alatima i opremi za mali ribolov

1051

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o naknadi, obrascu i sadržaju dozvole za obavljanje rekreacijsko-športskog ribolova na moru

1052

Popis sredstava za zaštitu bilja koja imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj

1053

Objava o upisu u Upisnik proizvođača poljoprivrednog sadnog materijala

1054

Odluka o izmjeni Odluke o zaštiti područja "Podpanj" kao posebnog ornitološkog rezervata

1055

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-82/1998 od 20. svibnja 1998.