GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 79/1998

5. lipnja 1998.

1056

Zakon o veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima

1057

Zakon o izmjeni Zakona o Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka

1058

Odluka o postavljenju mr. Spomenke Cek za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika - stalnog predstavnika u Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri Uredu Ujedinjenih naroda u Ženevi

1059

Odluka o razrješenju dr. Marka Žaje dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cabo Verde

1060

Odluka o izdavanju jamstva Vlade Republike Hrvatske za otplatu kredita Nuova Banca di Credito di Trieste, Trst, koji će se koristiti za kreditiranje isporuke motokultivatora TPS »Labinprogres« d.d., Labin

1061

Pravilnik o sadržaju upisnika ustanova socijalne skrbi

1062

Pravilnik o zaštiti gljiva (Fungi)

1063

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Skorupski d.o.o. iz Slavonskog Broda

1064

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu Investco vrijednosnice d.o.o. iz Zagreba

1065

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima trgovačkom društvu EA sistem d.o.o. iz Karlovca

1066

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Skorupskom iz Slavonskog Broda

1067

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Pajiću iz Zagreba

1068

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Blaževu iz Zagreba

1069

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ljiljani Blažev iz Zagreba

1070

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Tatjani Maček iz Novske

1071

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Pađenu iz Zagreba.

1072

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Andreju Deuru iz Zagreba

1073

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Željku Dragoviću iz Zagreba

1074

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Đorđu Vukasu iz Zagreba

1075

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Vladimiru Hrsanu iz Zagreba

1076

Rješenje o izdavanju dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Renati Pospiš iz Zagreba

1077

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Stjepanu Mihalini iz Varaždina

1078

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Draženu Vidmanu iz Ivanca

1079

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Ingi Miklenić iz Zagreba

1080

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Miroslavu Tomiću iz Zagreba

1081

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Borisu Galiću iz Zagreba

1082

Rješenje za produljenje dozvole za obavljanje poslova ovlaštenog posrednika pri trgovini vrijednosnim papirima Denisu Fuduriću iz Matulja

1083

Rješenje o odobrenju osnivanja tri (3) otvorena investicijska fonda

1084

Obvezatne upute OLS - I za pripreme i provođenje izbora za članove Općinskog vijeća Općine Gradac, Općine Pušća, te članove Gradskog vijeća Grada Visa

1085

Obvezatne upute broj OLS II o redosljedu izbornih radnji i tijeku rokova po Zakonu o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave i jedinica lokalne uprave i samouprave

1086

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-81/1995 od 27. svibnja 1998.