GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 88/1998

26. lipnja 1998.

1192

Zakon o sredstvima za doplatak za djecu

1193

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju

1194

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o financiranju vodnog gospodarstva

1195

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za izgradnju benzinske postaje sa pratećim sadržajima u k.o. Nedešćina

1196

Odluka o utvrđivanju interesa Republike Hrvatske za rekonstrukciju Tvornice cementa "Koromačno" - II faza, u k.o. Skitača

1197

Rješenje o imenovanju Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske za granice jedinica lokalne samouprave

1198

Rješenje o razrješenju mr. Ante Škembera dužnosti pomoćnika direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja radnika Hrvatske

1199

Rješenje o razrješenju Anđelka Serdarušića dužnosti direktora Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

1200

Rješenje o imenovanju Ivana Tarnaja direktorom Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

1201

Rješenje o razrješenju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

1202

Rješenje o imenovanju članova Upravnog odbora Javnog poduzeća "Hrvatske šume"

1203

Odluka o visini osiguranih štednih uloga

1204

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Komisije za priznavanje naziva primarijus

1205

Pravilnik o izgledu i upotrebi potvrdbenog (certifikacijskog) znaka

1206

Izvješće o stanju okoliša u Republici Hrvatskoj (sažetak)

1207

Odluka o obveznoj rezervi banaka i štedionica u stranoj valuti

1208

Odluka o prestanku važenja Odluke o obvezi ovlaštenih banaka i štedionica da drže određeni iznos u devizama u inozemstvu radi održavanja opće likvidnosti

1209

Odluka o izmjeni Odluke o kamatnim stopama Hrvatske narodne banke

1210

Odluka o izmjeni Odluke o iznošenju i unošenju efektivnih kuna u putničkom prometu s inozemstvom

1211

Odluka o izmjeni Odluke o visini i načinu formiranja posebnih rezervi za osiguranje od potencijalnih gubitaka banaka i štedionica

1212

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju aktivnih bilančnih i izvanbilančnih stavaka banaka i štedionica

1213

Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja adekvatnosti kapitala i ponderirane rizične aktive banaka i štedionica

1214

Odluka o izmjeni Odluke o načinu izračunavanja kapitala banaka i štedionica

1215

Odluka o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima odobravanja kredita za premošćivanje nelikvidnosti banaka nad kojima je pokrenut postupak za ocjenu mogućnosti i ekonomske opravdanosti sanacije i restrukturiranja banke