GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 91/1998

3. srpnja 1998.

1235

Odluka o postavljenju Vitomira Lasića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Makedoniji

1236

Odluka o postavljenju dr. Marijana Šunjića za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske pri Svetoj Stolici

1237

Odluka o imenovanju Hallgrimura Olafssona počasnim konzulom Republike Hrvatske u Republici Islandu

1238

Odluka o razrješenju dr. Vinka Kandžije dužnosti izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Tunis

1239

Odluka o razrješenju dr. Rudolfa Vouka dužnosti zamjenika ministra prosvjete i športa i o imenovanju Miroslava Dorešića zamjenikom ministra prosvjete i športa

1240

Odluka o imenovanju dr. Stjepana Bačića zamjenikom ministra zdravstva

1241

Rješenje o početku rada Carinske ispostave Zona Osijek Carinarnice Osijek

1242

Pravilnik o obavljanju poslova i održavanju straže članova posade na pomorskim brodovima trgovačke mornarnice Republike Hrvatske

1243

Naredba o izmjeni Naredbe o vremenu u kojem zračne luke moraju biti otvorene

1244

Stopa rasta proizvođačkih cijena industrijskih proizvoda u lipnju 1998. godine

1245

Indeks cijena na malo u Republici Hrvatskoj u lipnju 1998. godine

1246

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-III-339/1995 od 11. lipnja 1998.

1247

Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-238/1995 i U-I-797/1997 od 11. lipnja 1998.