GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 2/1992

5. prosinca 1992.

5

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o ograničenju odgovornosti za pomorske tražbine

6

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma izmedu Republike Hrvatske i Republike Slovenije o prijevozu putnika i stvari u međunarodnom cestovnom prometu