GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 1/1994

2. veljače 1994.

1

Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora između država i međunarodnih organizacija ili između međunarodnih organizacija

2

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 10. svibnja 1984. godine

3

Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Protokola o izmjenama i dopunama Članka 56. Konvencije o međunarodnom civilnom zrakoplovstvu potpisanog u Montrealu 6. listopada 1989. godine