GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 12/1994

2. prosinca 1994.

47

Uredba o potvrđivanju Sporazuma o međunarodnom cestovnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Kraljevine Nizozemske

48

Uredba o potvrđivanju Ugovora o međunarodnom cestovnom prijevozu putnika i stvari, Između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Poljske

49

Uredba o potvrđivanju Sporazuma o redovnom zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije

50

Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Makedonije

51

Konvencija o otvorenom moru

52

Konvencija o teritorijalnom moru i vanjskom pojasu

53

Konvencija o epikontinentskom pojasu

54

Sporazum o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Austrije o socijalnom osiguranju