GLAVNI PREGLED - UPUTE

Sadržaj broja 15/1998

24. studenoga 1998.

144

Zakon o potvrđivanju Ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Međunarodne banke za obnovu i razvoj za projekt obnove dijela područja (Istočne Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema) u sastavu Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije

145

Uredba o potvrđivanju Sporazuma o zračnom prometu, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Malezije

146

Objava stupanja na snagu Konvencije Ujedinjenih nacija o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe

147

Objava stupanja na snagu Haške konvencije o mirnom rješavanju međunarodnih sporova iz 1899.

148

Objava stupanja na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj za projekt 1278 (1998.) - obnova zdravstvene infrastrukture u Istočnoj Slavoniji

149

Objava stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Savezne Republike Njemačke o preuzimanju i reprogramiranju vanjskog duga

150

Objava stupanja na snagu Okvirnog ugovora o zajmu između Republike Hrvatske i Fonda Vijeća Europe za socijalni razvoj za projekt 1279 (1998.) - obnova škola u Istočnoj Slavoniji

151

Objava stupanja na snagu Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Države Kuvajt o reprogramiranju određenih dugova Republike Hrvatske prema Vladi Države Kuvajt